Având în vedere riscul de răspândire a infecției cu SARS-COV-2, înscrierea copiilor la creşele din municipiul Bistriţa se va face 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 în perioada 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐢 – 𝟐𝟏 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟏.
Toate documentele specificate necesare pentru înscriere, împreună cu cererea de înscriere, vor fi scanate ,astfel încât să poată fi descărcate și listate, pentru a vă putea întocmi dosarul copilului.
Documentele prevăzute se transmit prin poșta electronică la adresa electronică 𝐝𝐦𝐬𝐛𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐭𝐚@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦. În momentul primirii email-ului va fi generat un răspuns de confirmare a primirii, iar dacă nu primiți confirmarea, vă rugăm să retransmiteți documentele.
Pentru anul școlar 01 septembrie 2021 – 31 august 2022 sunt disponibile următoarele 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐢̂𝐧 𝐜𝐫𝐞𝐬̧𝐞:
Creşa nr.1 – Aleea Şieului nr. 11B – 62 locuri
Creşa nr.2 – Strada Zimbrului nr.9 – 35 locuri
Creşa nr.3 – Aleea Plăieşului nr.2 – 65 locuri
Creşa nr.4 – Strada A. Mureşanu 44A – 18 locuri
Creșa nr. 5 – Strada Mesteacănului nr.15 – 27 locuri
Total – 𝟐𝟎𝟕 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢
𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭̧𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 pentru înscrierea copiilor la creşă sunt:
– starea de sănătate corespunzătoare pentru înscrierea în colectivitate;
– domiciliul părinţilor/reprezentanţilor legali în municipiul Bistriţa și cartierele aparținătoare
𝐂𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 la intrarea copiilor în creşă sunt:
1. părintele din familia monoparentală să fie angajat;
2. să lucreze ambii părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor;
3. vârsta copilului de 2 ani, împliniţi în anul în curs;
4. copiii din aceeaşi familie vor fi înscrişi la aceeaşi creşă.
Principalul criteriu, în situația în care dosarele sunt complete, este vârsta copilului, respectiv, admiterea se face de la cel mai mare la cel mai mic, nu se ia în calcul data transmiterii documentelor, condiția este să fie transmise in perioada 10.05.-21.05.2021.
Copiii care provin din familii monoparentale şi care îndeplinesc condiţiile minime cumulative au prioritate la intrarea în creşă.
Deoarece locurile din creșă se eliberează prin plecarea la grădiniță a copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani până la 31.12.2021, se vor prelua dosarele copiilor care împlinesc 2 ani până la 31.12.2021, conform prevederilor din HCL nr.77/2010.
Copiii vor putea frecventa creșa cel mai devreme la împlinirea vârstei de 1 an și 8 luni.
Pentru copiii care au fost înscriși anul trecut și nu au intrat în creșă, se depun doar adeverințele de serviciu ale părinților și documentele care au suferit modificări, cu mențiunea reînscriere.
Pentru înscrierea copiilor în creşă sunt necesare următoarele 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞:
1. copie de pe certificatul de naştere al copilului;
2. copie de pe BI/CI ale părinţilor/ reprezentanţilor legali ai copilului;
3. adeverinţă de salariu de la ambii părinţi (pentru mamele care încă se află în concediu de îngrijire, copia deciziei privind acordarea indemnizației de creștere copil emisă de AJPIS B-N)
4. fișa de imunizări (vaccinări )
5. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Cererea de înscriere la creșă și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Bistrița, Direcția Municipală de Sănătate / Acte înscriere la creșă.
Cei care nu reușesc să descarce documentele de pe site, vor putea să le ridice de la sediul unității, str. Andrei Mureșanu nr.44A (intrarea de pe Aleea Ineu).
𝐑𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐢̂𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞𝐫𝐢𝐢 vor fi afișate în data de 𝟏𝟖 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏 pe site-ul Primăriei Bistrița / Direcția Municipală de Sănătate Bistrița.
SURSA: Primăria Bistrița

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here