platforme educaționale
platforme educaționale

Platforma educațională CRED conține o componentă de platformă de elearning dezvoltată pe tehnologii opensource, o componentă destinată resurselor educaționale deschise dezvoltată în regim de soft deschis, precum și o componentă corporativă pentru fiecare participant la cursurile de formare și membru în proiect.

Experții elearning CRED și echipa din www.clasaviitorului.ro. sprijină peste 800 școli din sistemul public național pentru instalarea și configurarea unei platforme educaționale online.

79 de școli din Bistrița-Năsăud care au gimnaziu și liceu, beneficiază de această oportunitate.

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” s-a născut dintr-o nevoie/necesitate.

Nevoia/necesitatea de a avea la catedră, un profesor care își asumă noi roluri. Dar și nevoia/necesitatea ca acesta să cunoască în profunzime valențele noului Curriculum național, să le poată folosi la adevărata valoare și să extragă din acestea plusvaloarea care va face din el nu un simplu profesor, ci și un dascăl adevărat.

Proiectul CRED beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, va fi finalizat în anul 2021 și are un buget de aproximativ 42 milioane de euro.

Concret, proiectul își propune:

  • Abilitarea curriculară/formarea a 55.000 cadre didactice din învățământul primar și gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar;
  • Facilitarea predării-învățării centrate pe elev, mai exact, facilitarea învățării astfel încât să permită și să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare, indiferent de posibilele dificultăți întâmpinate în învățare, indiferent de etnie, dizabilitate etc.;
  • Proiectarea și derularea predării-învățării centrate pe formarea de competențe în contextul noului cadru de referință al Curriculumului national dezvoltat prin proiect;
  • Abordarea integrată (în sensul realizării conexiunilor cu viața reală);
  • Asumarea de către profesori a unor roluri noi, facilitarea învățării în contexte nonformale și informale de educație.
  • Folosirea metodelor alternative de evaluare formativă;
  • Respectarea diversității;
  • Valorificarea orelor aflate la dispoziția profesorului (25%) în avantajul progresului fiecărui elev;
  • Proiectarea CDS valorificând nevoile, resursele și contextul cultural, social, economic local;
  • Revizuirea documentelor curriculare care vizează Programul „A doua șansă”.

platforme educaționale

platforme educaționale

În imagini puteți vedea topul județelor cu cel mai bun procentaj de platforme educaționale online instalate sau în curs de instalare și topul județelor cu cele mai multe platforme instalate sau în curs de instalare în luna august.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here