Începând cu luna septembrie a acestui an, activitatea din creșă se realizează de către cadre didactice, conform curriculumului pentru educație timpurie din 2009. Un argument pentru noile schimbări curriculare în educația timpurie este viziunea îmbunătățită asupra educației pentru acest segment de vârstă.

Conform HG 566/ 2022 Activitățile din creșă se axează pe îngrijire, sprijin și educație.  Abordările pedagogice centrate pe copil pot să susțină mai eficient dezvoltarea generală a copiilor, să ofere sprijin pentru strategiile lor de învățare și să promoveze dezvoltarea lor cognitivă și non-cognitivă printr-o axare mai țintită, atât asupra învățării practice și asupra jocurilor, cât și interacțiunilor sociale. Alegerea și organizarea activităților și a instrumentelor pedagogice fac adesea obiectul unui dialog între educatori și copii.

Educația timpurie ar trebui să ofere un spațiu social, cultural, fizic sigur și primitor, în care copiii să beneficieze de o serie de posibilități pentru a-și dezvolta potențialul.

Programul educațional este cel mai bine proiectat atunci când se bazează pe premisa fundamentală că educația și îngrijirea sunt inseparabile. Activitățile de îngrijire implică în mod obișnuit o comunicare intensă, precum și interacțiuni pozitive și reciproce între copii și adulți, în acest fel ele încurajând un sentiment de apartenență și încredere.

Implicarea și cooperare părinților este esențială, deoarece permite cadrelor didactice să se bazeze pe cunoștințele părinților, iar părinților să beneficieze de cunoștințele și sprijinul personalului specializat.

Planul de învățământ pentru educație timpurie reprezintă produsul curricular principal și constituie componenta reglatoare esențială a curriculumului pentru educație timpurie, documentul oficial, normativ și obligatoriu care jalonează organizarea de ansamblu a procesului de predare – învățare – evaluare, pentru fiecare nivel de vârstă și tip de instituție de educație specifică perioadei aferente copilărie timpurii.

Activitățile desfășurate în creșă sunt activități precum jocuri liber alese, neghidate sub supravegherea educatoarelor, urmate de rutine și tranziții, apoi de activitățile tematice, activități pe domenii experențiale, acestea fiind bazate pe situații reale de învățare, de exemplu din natură sau din viața de zi cu zi.

Tipurile de activități menționate în planul de învățământ sunt activități de învățare ( în sensul activităților educative în care se învață), desfășurate cu întreaga grupă de copii sau pe grupuri mici, în decursul unei săptămâni. Acest plan de învățământ este valabil pentru toate tipurile de servicii de educație și îngrijire oferite copiilor de la naștere până la intrarea în învățământul primar, din unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale și în care activitățile se desfășoară în limba română, în limba minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională.

Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale, dezvoltarea socio – emoțională, capacități și atitudini față de învățare, dezvoltarea limbajului, comunicării și premiselor citirii și scrierii și dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii sunt esențiale dezvoltării copiilor în perioada copilăriei timpurii.

Dezvoltarea socială, emoțională și cognitivă a copiilor este prioritară, deoarece educând copilul de astăzi reușim să salvăm adultul de mâine. În centrul atenției al educatoarelor și al întregului personal este copilul cu absolut toate nevoile sale.

          „Copiii învață mai bine atunci când sunt într-un climat socio- afectiv sigur, când relaționează plăcut cu părinții, cu educatorii și restul persoanelor din jurul lor” -John Bennet, UNESCO, 2004

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here