autorizațiile de construire
autorizațiile de construire

Este oficial, se poate folosi semnătura electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism.Documentațiile pentru autorizațiile de construire vor putea fi depuse și în format electronic integral, semnate cu semnatură electronică extinsă calificată în loc de semnătură olografă.

Prevederea a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 21 august 2020.

Aceasta prevedere reprezintă o inițiativă prin care se dorește sprijinirea proiectelor de investiții în domeniul construcțiilor, în contextul actualei pandemii.

Prin măsurile adoptate, se încearcă asigurarea funcționării corespunzătoare a proceselor de planificare, proiectare şi execuţie a investiţiilor, indiferent de evoluţia pandemică la nivel naţional sau la nivel mondial.

„Actul normativ reglementează cadrul general pentru utilizarea semnăturii electronice, astfel încât circuitul documentelor, între specialiştii atestaţi şi autorizaţi în urbanism, arhitectură, respectiv construcții şi instituţiile şi autorităţile emitente de avize şi acorduri, să se poată desfăşura prin mijloace electronice în deplină siguranţă şi în condiţii de legalitate.

Autoritățile publice care emit avize, acorduri, certificate de urbanism sau autorizații de construire sunt obligate să primească înscrisurile care se doresc a fi depuse în format electronic, dacă se respectă prevederile ordonanței.

În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Autoritatea pentru Digitalizarea României vor elabora norme tehnice de aplicare, aprobate prin ordin comun.”, arată o postare pe facebook a Institiției Prefectului Bistrița.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here