Examenul de definitivat

Ce este Definitivatul?

Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Examenul de Definitivat poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Examenul de definitivare poate fi susținut fără taxă de cel mult 3 ori, iar nota minimă pentru promovare este 8.

Cum se va desfășura în condițiile pandemiei de coronavirus?

Proba scrisă a examenului de Definitivat 2020 are loc miercuri, 22 iulie.
Definitivatul, ca toate examenele care se susțin fizic anul acesta, va fi organizat cu respectarea măsurilor de protecție sanitară, asta implicând distanțare fizică, adică maximum 10 candidați într-o sală de clasă, triaj epidemiologic la intrare, oglinda sălii afișată pe ușă, dezinfectant pentru mâini în clase și pe hol, purtarea măștii pe toată durata probei, de la intrarea în unitatea de învățământ până la ieșire.

Ce trebuie să știi participând la acest concurs?

Proba scrisă începe la ora 10:00 și durează 4 ore, la fel ca în anii trecuți.

Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8:00 – 8:45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

În intervalul orar 9.00-9.45, responsabilii de sală efectuează instructajul candidaților.

Fiecare candidat semnează extrasul din aplicaţia informatică al fişei sale de înscriere, confirmând faptul că datele din fişă sunt corecte şi complete.

Nu este permisă schimbarea disciplinei pentru care candidatul a optat atunci când s-a înscris la examen.

Ciornele şi foaia cu subiecte se predau separat responsabilului de sală, odată cu lucrarea; ciornele nu sunt luate în considerare în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii.

Publicarea baremelor și a rezultatelor

Baremele de corectare pentru fiecare disciplină de examen vor fi postate pe site-ul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, conform unei proceduri specifice.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, la data de 29.07.2020 (în aceeași zi cu proba scrisă de la titularizare).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here