Vasile Laba
Vasile Laba

Omul din spatele comunei Bistrița Bârgăului, Vasile Labă, este primarul care și-a dedicat mandatul și timpul ca primar pentru dezvoltarea locurilor si a oamenilor care i-au fost date în grijă. Ceea ce își propune acesta mai departe este să continue proiectele care au adus comuna la un nivel la care locuitorii puteau doar să viseze.

Comuna Bistrița Bârgăului a reușit să acceseze numeroase finanțări în ultimii ani. Prin eforturile proprii și ale administrației locale, Vasile Labă, primarul actual, a reușit să îmbunătățească comuna prin proiectele aduse, astfel încât aceasta să prospere.

PROIECTE 2016-2020

LUCRĂRI FINALIZATE ȘI ÎN CURS DE FINALIZARE

1. CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN LOCALITATEA BISTRITA BÂRGĂULUI

2. DOTARE CU ECHIPAMENTE DISPENSAR MEDICAL UMAN

3. CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PIETROASA

4. CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT- lucrări care vor fi finalizate în anul 2020

5. MODERNIZARE SALĂ DE NUNȚI BISTRITA BÂRGĂULUI

6. DOTĂRI SALA DE NUNȚI BISTRITA BÂRGĂULUI

7. MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL BISTRITA BÂRGĂULUI – SAT

8. MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL COLIBIȚA

9. ÎMPREJMUIRE CĂMIN CULTURAL COLIBIȚA

10. ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE PE STRADA TAPIȚERILOR – 1,5 KM

11. EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COLIBIȚA ȘI BISTRITA BĂRGĂULUI PE 0,92 KM

12. EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ULIȚA TOMOROGANI

13. REȚEA DE APĂ PE VALEA MUNCEILOR ȘI VALEA BARNEI

14. EXTINDERE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ MENAJERĂ în comuna Bistrița Bârgăului

 

Prin extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Bistrița Bârgăului, se dorește extinderea rețelei principale de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de 6,5 km, a rețelei secundare pe o lungime de 12 km și a rețelei de canalizare pe o distanță totală de 14 km. În plus, constructorul va asigura branșamentele, căminele de racord, va monta trei stații de pompare a apelor uzate și va instala un rezervor metalic de înmagazinare.

Vor dispune de apă și canalizare Ulița Popenilor, Neamțului, Dealul Stambei, Tapiterilor, Bridireasa, Bridireasa de Sus-Fufeni, Bridireasa de Jos, Cociorva, Doamnei, DJ 173A, Sub Potica, Pietroasa, Tatarcuta Strada principala și 4 ramificații, Pietroasa de Jos, Cioanca 1, Cioanca 2, Călimani, Gainesti.

15. APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA BISTRIȚA BÂRGĂULUI

Prin implemetarea proiectului vor dispune de apă și canalizare Strada Valea Munceilor împreună cu străzile adiacente, Strada Slatina împreună cu străzile adiacente, Strada Brazii buni împreună cu străzile adiacente după cum urmează:

Apă:

– Rețea de distribuție apă potabilă (nouă): 10,425 km

– Stații de pompare apă potabilă (nouă): 7 buc.

Canalizare:

– Rețea de canalizare (nouă): 9,688 km

– Stații de pompare apă uzată (nouă): 6 buc

– Conductă refulare apă uzată (nouă): 0,465 km

– Stație de tratare (reabilitată/modernizată): 1 buc

– Captare (nouă+reabilitată): 1 buc

 

De asemenea, în comuna Bistrița Bârgăului sunt lucrări executate și în curs de execuție de SC Aquabis SA Bistrița:

-rețea apă 9.78 km

-rețea canalizare 13.12 km

Se dorește extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare și în Localitatea Colibița:

– Rețea de apă – 10 km, stație de tratare apă, stații pompare apă.

– Rețea de canalizare 8.15 km

– 15 stații de pompare, 2 stații de epurare

16. AU FOST ACHIZIȚIONATE TERENURI ÎN COLIBIȚA PENTRU BAZIN DE APĂ ȘI STAȚIE DE TRATARE PROIECTUL MENȚIONAT MAI SUS (APĂ–CANAL COLIBIȚA) – a fost achiziționată suprafața de 3.023 mp de teren pentru Stație de Epurare Colibița și 9.090 mp de teren pentru amplasamentul prizei de apă, rezervoare de stocare și drum acces localitatea Colibița.

17. MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA BISTRIȚA BĂRGĂULUI – se continuă lucrările pentru asfaltarea străzilor Cociorva, Doamnei, Tatarca, Cloșca, Tapiterilor, Popenilor Armatei Camin, Cazarma, Ciurenilor, valea Maguri, lucrări care vor fi finalizate în anul 2020.

18. MODERNIZARE DJ 172 D Lac Colibița-Prundu Bârgăului int. DN 17-(17 km)

19. MODERNIZARE DJ 172 D Lotul 1, tronsonul 2 Colibița-Mița (6,4 km)

20. MODERNIZARE DJ 172 D, Lot 1, Tronson 1, Mureșenii Bârgăului-Lac Colibița (5,5 km)

 

În anul 2020 vor fi încheiate contractele de lucrări pentru modernizare drumuri forestiere în comună:

-Drumuri forestiere etapa II (12,2 km) -Stegea, Frasinis, Soimul de Sus, Soimul de Jos

-Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în localitatea Bistrița Bârgăului (16,34 km)-Panulet, Neagra, Prelungire Neagra, Scoruset, Prelungire Scoruset, Repedele-Tanoguri

 

21. ILUMINAT PUBLIC ÎN LOCALITATEA COLIBIȚA KM 18.046 – KM 20.512

22. EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE ÎN COMUNA BISTRIȚA BÂRGĂULUI, LOCALITATEA COLIBIȚA Zona peste Lac, prin implementarea prezentului proiect vor fi realizati 4,78 km de rețea de medie tensiune si 4,1 km de rețea de joasa tensiune

23. CORPURI DE ILUMINAT STRADAL CU LED=88 buc

24. ACHIZIȚIE UTILAJE CILINDRU, BULDOEXCAVATOR, VOLA, TRACTOR, CISTERNA VIDANJA, INCARCATROL FRONTAL, MASINA DE IMPRASTIAT GUNOI, 2 REMORCII

25.CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCȚIONAL CU GAZON SINTETIC. REABILITARE SALA DE SPORT COLIBIȚA

26. În anul 2020 va fi construit un parc de joacă pentru copii

27. MODERNIZARE SEDIU OCOL SILVIC

28. MODERNIZARE FAȚETĂ BLOC DE LOCUINȚE

29. PLATFORMA DE COLECTARE A GUNOIULUI DE GRAJD

A fost construită platforma de depozitatre a gunoiului de grajd pentru a veni în sprijinul fermierilor astfel că depozitarea gunoiului de grajd pe platforme comunale reprezintă o soluție mult mai practică și mai eficientă economic, atunci când în localitate există un număr mare de animale crescute în sistem de gospodărie individuală.

Practic, o platformă comunală de colectare a gunoiului de grajd funcționează astfel: gospodarii din localitate, ca și micii fermieri, pot opta pentru a-și transporta cu mijloace proprii gunoiul de grajd produs de animalele lor la platformă sau pot solicita preluarea acestuia contra cost de către operatorul platformei. Acolo, gunoiul de grajd este preluat și intră în procesul de compostare, atâta timp cât este necesar. Periodic este amestecat și udat, dacă este cazul. În momentul în care procesul de fermentație naturală a transformat gunoiul de grajd în îngrășământ, acesta este fie predat agricultorilor pentru a-l împrăștia pe teren, fie este aplicat de către operatorul platformei. Aplicarea însă, se face cu respectarea regulilor de împrăștiere din Codul de Bune Practici Agricole, pentru a evita poluarea apelor cu nitrați.

În acest mod toată lumea are de câștigat: locuitorii comunei rămân cu apa din fântâni curată și nu au temerea că o eventuală scurgere accidentală de la vecini ar putea să le infesteze sursele de alimentare. Proprietarii de animale scapă de grija platformelor individuale de colectare a gunoiului de grajd. Iar autoritățile publice locale scapă și ele de grija de a controla modul în care crescătorii de animale gestionează gunoiul de grajd, de grija că sursele de apă ale localității ar putea fi poluate, precum și de situațiile în care, din diverse motive, amplasarea unor platforme individuale provoacă probleme în localitate.

30. AMENAJARE DIG PIETROASA

31. AMENAJAMENT PASTORAL și SILVOPASTORAL

Pajiștile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură durabilă, care răspund exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară. Pajiştile permanente constituie importante habitate pentru animalele sălbatice şi de conservare a biodiversităţii speciilor de plante şi animale.

 

32. MODERNIZARE CABANĂ SILVICĂ – 3 CABANE

33. TUR VIRTUAL AERIAN COMUNA BISTRIȚA BÂRGĂULUI

34. Sunt finalizate RIDICĂRI TOPO+ STUDIU DE FEZABILITATE pt Construire ANEXE PRIMĂRIE, documentația este depusă la AFIR, urmează să se semneze contractul de finantare.

35. ACHIZIȚIONARE TAF

LUCRĂRI ÎN FAZĂ DE LICITAȚIE 

1. Amenajare zona promenadă Colibița, Comuna Bistrița Bârgăului, jud BN (amenajare a trei tronsoane cu o lungime totală de 3,9 km), în momentul de față este întocmit studiul de fezabilitate și toate avizele, se dorește achiziționarea serviciilor de Proiectare si execuție lucrări.

2. Locuințe pentru tineri – Destinate închirierii, Bloc 16 AP. A.N.L, în localitatea Bistrița Bârgăului (documentație depusă la ANL), în momentul de față este întocmit Studiul de fezabilitate, fiind obținute toate avizele și documentația fiind depusă la București.

3. Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integral de Cadastru si Carte Funciară, pentru suprafața de 18.795 hectare – lucrări care se află în faza de licitație.

În urma finalizării lucrărilor de cadastru, toată comuna Bistrița Bârgăului va fi întabulată.

4. Proiectul „Investiția în Oameni și viitorul Comunei Bistrița Bârgăului“ (lucrări în continuare)

5. Înființare rețea de GAZE în comuna Bistrița Bârgăului (în fază de SF finalizat)

 

Toate aceste realizări se datorează muncii și a efortului depus de către primarul și echipa sa. Determinarea, implicarea și seriozitatea acestei echipe se reflectă în toate aceste frumoase lucrări. În continuare, Vasile Labă speră la niște viitori ani prosperi, în care să continue toată această muncă prin care și-a lăsat adânc amprenta în istoria și dezvoltarea comunei Bistrița-Bârgăului.

#Continuăm munca împreună!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here