programul pentru Bistrița
programul pentru Bistrița

Într-un cadru superb al Grădinii Edenului, în data de 25 august, de la ora 18:00, Ioan Turc a prezentat programul pentru Bistrița, orașul în care se poate și care fără doar și poate merită mai mult, după 12 ani în care PSD nu a reușit să aibă grijă de cetățeni, așa cum bistrițenii se așteptau!

Iată declarația lui Ioan Turc: „Bistrița, obligatoriu, trebuie să atragă resurse. În momentul de față, Bistrița este un furnizor de resurse, și în primul rând un furnizor de resursă umană. Nu doar în România, ci și în alte țări, iar, dacă-mi permiteți, ultima modă este plecarea înspre Cluj, înspre Oradea, înspre Sibiu. De ce aceasta este soluția pentru Bistrița? Pentru că avem un program orientat pe proiecte de dezvoltare, adică orice investiție va crea oportunități locale de dezvoltare. Un program destinat tuturor categoriilor de oameni, destinat tuturor categoriilor de oameni, astfel încât cetățenii orașului să aibă un context favorabil în care să prospere. Un program ancorat în fonduri europene, și ne gândim la exercițiul 2021-2027, un program ancorat în bani guvernamentali. Nu vreau să ascundem faptul că vrem să atragem fonduri guvernamentale importante în municipiul Bistrița și în județul Bistrița-Năsăud. (…) Primarul nu poate lucra de unul singur! Nu am o echipă de „yesmani”, așa cum a avut actualul edil, am o echipă formată din oameni cu caracter, buni profesioniști care știu exact ceea ce trebuie să facă în consiliul local, adică să aducă politicile pe care bistrițenii le așteaptă. De ce PSD nu este soluția pentru Bistrița? Istoricul ultimilor 12 ani vorbește de la sine.

Întreb PSD-ul: Unde este masa de tineri cu potențial? De ce nu pot să-și dezvolte tinerii afaceri inovative la Bistrița, așa cum se întâmplă în alte părți? Unde sunt banii cheltuiți în acești 12 ani de guvernare locală?

Turc are 6 puncte importante, pe care le-a prezentat mai apoi pe larg:

  1. Administrație transparentă și modernizată prin digitalizare
  2. Administrație care are grijă de cetățenii săi
  3. Bistrița-oraș verde și curat
  4. Bistrița-oraș inteligent și atractiv pentru tineri
  5. Bistrița-destinație culturală și turistică unică
  6. Destinație pentru afaceri inovative
  1. Administrație transparentă și modernizată prin digitalizare

Performanța administrației este direct legată de satisfacția cetățenilor în serviciile administrației, de încrederea cetățenilor că ceea ce se face este doar pentru ei și că bugetul este folosit corect. Pentru aceasta, este nevoie de o transformare structurală majoră a actului administrativ și a instituției Primăriei prin trei principii strategice:

# transparentizarea actului decizional și a proiectelor din bani publici

# apropierea de cetățean prin instrumente digitale

# implicarea cetățenilor în planificarea dezvoltării urbane

Proiecte și acțiuni fanion pentru performanță în administrația publică

#Consultare publică extinsă înaintea deciziei finale: înainte de votarea investițiilor majore ale administrației publice locale, propunerile de proiecte ale Primăriei vor fi afișate pe un portal, astfel încât toți cetățenii se vor putea informa și exprima prin dezbatere publică.

#Creșterea capacității Primăriei de a atrage fonduri europene: se va pune accent pe profesionalizarea și creșterea echipei care pregătește proiectele din fonduri europene. Trebuie urmat modelul Primăriei Oradea, care reușește să atragă de câteva ori mai multe fonduri europene decât cele planificate în mod uzual la început de exercițiu financiar. Nu este admisibil ca Bistrița să atragă fonduri europene doar la nivelul unui oraș precum Turda și cu puțin mai mult decât Dejul.

#Bugetarea participativă: se va aplica o politică prin care o parte din bugetul local va fi alocat pentru proiecte propuse de către cetățeni și votate de către cetățeni. În acest sens, se va dezvolta un mecanism și un portal electronic pentru propunerea proiectelor și votarea acestora de către cetățeni.

#Rolul Primăriei este să aducă plus valoare pentru cetățeni și mediul economic, nu să fie o instituție care să cheltuiască bani: pentru a fi lansate în licitație publică, toate proiectele Primăriei vor trebui să demonstreze că au fost bugetate după standarde de bună practică, că au termene de finalizare corecte și că, prin materializarea lor, se vor crea efecte multiplicatoare pentru cetățeni și pentru mediul economic. Executanții vor avea clauze de răspundere pentru calitatea execuției asociate perioadelor de exploatare a investițiilor.

#Digitalizarea proceselor din Primărie și a celor aflate la interfața cu cetățeanul: se va începe cu un audit de specialitate pentru transformarea digitală a Primăriei, iar, în baza unei strategii integrate de informatizare, se vor materializa proiectele de digitalizare necesare pentru evenimentele de viață, cadastru, taxe și impozite, administrarea patrimoniului, managementul proiectelor de investiții, dar și platforme mobile, prin care fiecare cetățean să poată vedea hotărârile locale și aprobările proiectelor de investiții.

#Stoparea derapajelor în zona imobiliară și crearea unui sistem de planificare urbană inteligentă: proiectele imobiliare realizate fără o sistematizare urbană trebuie să înceteze pentru că afectează calitatea vieții și blochează dezvoltarea orașului într-un mod durabil. Se vor lansa acțiuni de identificare a punctelor nevralgice cauzate de dezvoltarea nesistematizată a zonelor rezidențiale și vor fi adoptate măsuri pentru remedierea disfuncționalităților. Proiectele imobiliare vor trebui să respecte cerințele clare legate de simbioza cu mediul natural. Proiectele imobiliare vor fi afișate pe portalul Primăriei, iar investițiile peste un nivel vor fi supuse dezbaterii publice înainte de aprobare. Se va dezvolta o aplicație de mobil prin care orice cetățean va fi informat automat despre avizele date de Primărie într-un areal teritorial de interes setat de utilizator pe telefonul mobil.

#Crearea Consiliului de Experți al Primarului: pentru luarea deciziilor corecte în dezvoltarea orașului, primarul va constitui un consiliu consultativ de specialiști din diverse domenii care vor avea posibilitatea să aducă pe agenda publică analize de specialitate, să ridice probleme, să propună soluții mature pentru dezvoltarea orașului și comunității.

#Profesionalizarea managementului public: se va interveni de urgență pentru angajarea unui arhitect șef al orașului și a unui „city manager” cu competențe profesionale de excepție. În asociere cu aceste poziții de funcționari publici, se vor crea mecanisme transparente în relație cu cetățenii, prin soluții digitale pe telefonul mobil, astfel încât cetățenii să fie informați despre acțiunile legate de activitatea celor două poziții din administrația publică.

#Program anual de concurs de idei și soluții pentru dezvoltarea urbană: vor fi lansate anual invitații pentru toți actorii din comunitate (școli, agenți economic, ONG-uri, universități, asociații), ca să propună fișe detaliate de proiecte pentru dezvoltarea urbană durabilă a orașului și pentru dezbaterea neconformităților. Propunerile vor intra în analiza unui corp de specialiști, și cele care se vor dovedi fezabile vor fi duse mai departe pentru identificarea modalităților de punere în practică.

#Profesionalizarea planificării bugetare și parteneriatul pentru inovare în administrație: în prezent, nu există o metodă profesională de alocare și distribuție bugetară și nici un mecanism prin care să se identifice noi capitole de investiții necesare dezvoltării corecte a orașului. Bugetul de întreținere este supradimensionat în raport cu bugetul de investiții, iar multe investiții nerelevante sau redundante sunt mascate sub formă de reparații. Aceste practici împotriva interesului public vor înceta. Se vor pune bazele unui cadru de analize anuale efectuate de experți (pe baza unui parteneriat pentru inovare cu o instituție de specialitate) prin care se va indica Consiliului Local modul optim de alocare și distribuire a bugetului.

2. Administrație care are grijă de cetățenii săi

Administrația publică nu își îndeplinește menirea dacă nu are în vedere aspectele critice care țin de modul în care se dezvoltă comunitatea în planul educațional, al protecției sociale, al siguranței publice, al intervențiilor în caz de urgență, dar și în ceea ce privește sănătatea cetățenilor. Pentru aceasta, este nevoie de o extindere a rolului Primăriei în comunitate prin trei principii strategice:

# infrastructura de calitate este o componentă majoră pentru un oraș modern

# educația și formarea copiilor și tinerilor sunt critice pentru viitorul sănătos al comunității

# acționarea preventivă pentru situații de criză și de urgență este necesară pentru siguranța populației

Proiecte și acțiuni fanion pentru dezvoltarea comunității

#Lărgirea și asfaltarea rețelei de străzi, modernizarea și recalibrarea rețelei de apă și canalizare, precum și monitorizarea cu tehnologii digitale de la distanță a consumului la utilități pentru evitarea extra-taxării cetățenilor: Bistrița s-a extins fără un plan de sistematizare. Au apărut tot mai multe străzi neasfaltate și neconforme cu standardele de accesibilitate. Infrastructura de utilități devine supraîncărcată și problematică în cazul unor evenimente extreme (ex. furtuni etc.). Aceste lucruri trebuie rezolvate pe baza unui plan de priorități, comunicat cetățenilor, precum și pe baza standardelor de ultimă oră în construcția infrastructurilor. De asemenea, trebuie intervenit pentru administrarea inteligentă a rețelei de utilități prin proiecte bazate pe tehnologii digitale.

#Servicii pentru acțiuni preventive în domeniul sănătății publice: pentru asigurarea sănătății copiilor, se va susține testarea preventivă la epidemii și boli sezoniere a copiilor în creșe, grădinițe, școli și licee. Primăria trebuie să aibă grijă de sănătatea comunității. Vor fi susținute acțiunile de identificare a diverselor focare epidemiologice pentru intervenția în timp util.

#Dezvoltarea unui centru de artă, design și creativitate tehnică: tinerii bistrițenii trebuie să aibă acces la ateliere de creație artistică și tehnică pentru a-și exprima potențialul creativ. Un oraș modern trebuie să asigure un spațiu comunitar pentru astfel de manifestări extra-școlare, unde se descoperă și se formează talentele generației viitoare de cetățeni responsabili. Centrul trebuie să asigure o bază materială modernă, în acord cu era digitală în care crește noua generație (tehnologii de realitate virtuală și augmentată, robotică, informatică). Centrul trebuie să devină și un nod pentru inovații digitale create de comunitatea de tineri bistrițeni.

#Susținerea liceelor pentru cercurile STEM: orașul nu poate deveni un pol de creștere economică în era digitală dacă în licee nu vor fi susținute proiectele extra-curriculare de tip STEM (știință-tehnologie-inginerie și matematică). Liceele fanion ale Bistriței trebuie susținute pentru dezvoltarea acestor inițiative, ca premise pozitive pentru dezvoltarea resursei umane tinere și creșterea atractivității orașului pentru afaceri inovative în tehnologii avansate.

#Antreprenoriat social pentru familii defavorizate: există, din nefericire, multe familii cu probleme materiale în oraș. Până în prezent, aceste situații au fost ignorate. Primăria trebuie să susțină și să se implice activ în dezvoltarea unor inițiative antreprenoriale cu caracter social (ex. cooperative sociale, fabrici sociale) în care să creeze contextul pentru locuri de muncă adresate acestei categorii de cetățeni, pentru ca și aceștia să trăiască demn în comunitatea bistrițeană. Există zeci de idei pentru activități sustenabile de antreprenoriat social pe care administrația publică trebuie să le pună în aplicare într-o măsură cât mai mare. De asemenea, există proiecte fezabile pentru locuințe sociale, accesibile sub aspect financiar și decente în raport cu calitatea locuirii. Aceste proiecte trebuie susținute de Primărie cu toată responsabilitatea și cu implicarea în paralel a întregii comunități bistrițene.

#Suportul ONG-urilor pentru asistarea copiilor săraci sau cu părinți plecați la muncă în străinătate: probleme sociale nu pot fi rezolvate fără asigurarea educației tuturor categoriilor sociale de copii și tineri. Primăria trebuie să aloce bugete pentru proiecte fezabile propuse de ONG-urile locale prin care să se asigure că și copiii din familii cu dificultăți sunt integrați social, se duc la școală și performează în educație. Trebuie create condiții în care copii săraci sau care au probleme din cauză că părinții sunt plecați la muncă în alte țări să poată fi asistați în educație în formule „after school” (după școală).

#Campus sportiv multifuncțional în aer liber și în spații acoperite: asemenea orașelor moderne, și Bistrița trebuie să își dezvolte un campus sportiv, unde au acces toți cetățenii dornici să facă sport. Există locuri adecvate pentru materializarea acestui proiect. În jurul campusului, se pot dezvolta apoi inițiative private în zona serviciilor. Planificarea accesului la bazele sportive se va face prin aplicații pe telefonul mobil. Este un proiect care ajută la închegarea relațiilor sociale și la oportunități suplimentare de petrecere într-un mod sănătos a timpului liber. Proiectul este util și pentru școli, licee și extensiile universitare din Bistrița.

#Campionat sportiv între școli și licee și între cartiere: în plan social, Primăria trebuie să joace un rol de animator al unui stil de viață sănătos, dar și la crearea unor identități locale și la apropierea între cetățeni. Astfel, Primăria va dezvolta proiecte pentru crearea în cartiere a unor terenuri sportive pentru mini-fotbal și baschet și va susține material două tipuri de competiții sportive. O competiție sportivă între școli/licee pe două categorii de vârstă la fotbal și baschet, precum și o competiție între cartiere la fotbal și baschet, cu premii acordate de către Primărie.

#Dezvoltarea rezilientă a orașului: este obligatorie dezvoltarea unui plan funcțional și a infrastructurii de intervenție și continuitate pentru activități critice în comunitate în cazul unor situații de criză sau intervenție rapidă. La ora actuală, nu există nimic serios dezvoltat în acest sens. Trebuie acționat preventiv. Populația trebuie să înceapă să fie educată și informată corect pentru intervenții în diverse situații critice. Pe lângă planul de intervenție, Primăria va dezvolta o aplicație pe mobil prin care toți cetățenii să fie informați din surse oficiale despre diverse situații și să poată fi coordonați adecvat în cazul unor stări de urgență (ex. furtuni, vijelii, pandemii, căderi de tensiune electrică, îngheț, polei etc.).

#Centre de cartier pentru relația cu cetățenii: misiunea Primăriei este de a servi cetățenii. Proximitatea în relația cu cetățeanul este esențială. Se vor crea extensii ale Primăriei în toate cartierele unde cetățenii vor putea să își rezolve rapid și fără cozi problemele legate de taxe, reclamațiile și diversele solicitări. Pe termen mediu, aceste centre vor fi extinse și pentru a mijloci interacțiunea socială, în special în cazul pensionarilor.

3. Bistrița-oraș verde și curat

Administrația publică este obligată să ia măsuri ferme și continue pentru asigurarea calității vieții cetățenilor. Reducerea poluării de orice fel (ex. fonice, a aerului), reducerea consumului de energie, asigurarea energiei din surse locale regenerabile și chiar încurajarea creării parcurilor de stocare a energiei verzi, înverzirea orașului și asigurarea salubrizării acestuia sunt aspecte cruciale pentru dezvoltarea durabilă a comunității. Pentru aceasta, este nevoie de o implicare a Primăriei prin trei principii strategice:

#colectarea inteligentă și managementul integrat al deșeurilor

#crearea spațiilor verzi în toate zonele orașului, inclusiv între blocurile de locuințe

#regenerarea urbană și dezvoltarea pe principii de proiectare generativă și „verde” a construcțiilor de orice natură

Proiecte și acțiuni fanion pentru dezvoltarea unui oraș verde și curat

# „Înverzirea” clădirilor și blocurilor de locuințe: pe baza unui concurs de proiecte, Primăria va lansa o acțiune vastă de ecologizare prin „înverzire” a blocurilor de locuințe. Măsurile vor putea include inclusiv concepte referitoare la spații verzi care asigură și izolație termică pe plafonul blocurilor, dar și concepte pentru „înverzirea” balcoanelor și fațadelor blocurilor. Vor fi accesate fonduri structurale pentru o parte dintre cheltuieli, însă vor fi create și politici publice, care să încurajeze inițiativele private să pună în aplicare astfel de proiecte.

#Dezvoltarea mai multor parcuri verzi și a mini-parcurilor de cartier: asemenea altor orașe europene, și bistrițenii pot avea parcuri (sau cel puțin mini-parcuri) cu verdeață și flori în fiecare cartier sau micro-cartier. Dincolo de sănătatea pentru oraș, se asigură spații noi pentru socializare și se îmbunătățește estetica orașului. Zona de parcuri va fi extinsă prin amenajarea unor zone de la marginea Bistriței, nevalorificate corespunzător în prezent. Parcurile vor fi dotate cu mobilier inteligent (ex. prize pentru alimentarea trotinetelor electrice și tabletelor, acces la Wi-Fi gratuit etc.). Alimentarea cu energie în parcuri se va face cu soluții moderne, bazate pe energie solară, iar iluminatul se va face cu LED-uri.

#Monitorizarea automată a zgomotului și poluării aerului în toate zonele orașului: pentru creșterea calității vieții cetățenilor, se impune monitorizarea extinsă a poluării în oraș. Se va promova un proiect de monitorizare continuă și de la distanță a poluării fonice și a calității aerului, folosind tehnologii inteligente. Cetățenii vor avea acces la informație cu ajutorul unei aplicații pe telefonul mobil. Acest model va conduce apoi la diverse măsuri de remediere a problemelor, inclusiv cu implicarea largă a cetățenilor. În ceea ce privește Primăria, va lansa și un proiect de monitorizare de la distanță a calității aerului în sălile de clasă din școli și licee, cu informarea automată a tuturor părților interesate (părinți, elevi, dascăli etc.) printr-o aplicație pe telefonul mobil.

#Susținerea inițiativelor publice și private pentru crearea și stocarea energiei verzi: Există un potențial ridicat de generare urbană a energiei verzi cu panouri solare și centrale eoliene orizontale amplasate pe plafonul blocurilor. Primăria va promova aceste inițiative și va încuraja investitorii privați pentru materializarea acestui model de generare a energiei, în colaborare cu asociațiile de locatari. De asemenea, Primăria va crea condiții pentru realizarea unui parc de stocare a energiei electrice, cu efecte pozitive în prețul energiei electrice la nivel local. În plus, Primăria va promova un proiect de monitorizare de la distanță a consumului de energie în toate spațiile publice, aflate în administrarea sau coordonarea acesteia, pentru luarea de măsuri de reducere a pierderilor și risipei.

#Reproiectarea soluțiilor și serviciilor de salubritate și management al deșeurilor: platformele de colectare a deșeurilor sunt un dezastru în Bistrița; funcționează cu containere semi-îngropate și pubele, arată deplorabil și produc un miros greu de suportat. Asemenea orașelor moderne, și Bistrița poate adopta soluții de management inteligent al deșeurilor, care să includă containere inteligente și soluții de etanșare adecvată. Primăria va implementa și un proiect de monitorizare cu senzori video și de altă natură a tuturor zonelor de colectare a deșeurilor și va lucra aproape cu furnizorii serviciilor de salubritate, pentru remedierea problemelor legate de colectarea deșeurilor. În același spirit, vor fi create facilități fiscale locale pentru afacerile care reciclează deșeuri, pentru reintroducerea în circuitul economic. Printr-o aplicație pe telefonul mobil, cetățenii vor putea semnala video, foto și text orice probleme constatate.

#Regenerarea ecologică a clădirilor publice și rezidențiale: reabilitarea termică a clădirilor s-a realizat până în prezent într-un mod diletant. Izolarea pereților a condus la efecte secundare negative, pentru că acele clădiri nu mai pot respira. Trebuie puse în practică proiecte de izolare termică corectă, de înverzire a planșeelor blocurilor sau de regenerare „verde”, așa cum se întâmplă în orașe precum Milano. Fațadele blocurilor pot deveni zone foarte bune pentru amplasarea panourilor solare, cu crearea unei valori estetice moderne în același timp. Astfel, asociațiile de locatari pot deveni furnizori de energie verde, iar, cu ajutorul Primăriei, pot primi reduceri la factura de energie. Vor fi încurajate proiectele de cogenerare termică-electrică, cu efecte asupra economiei la factura cetățenilor.

#Regenerarea urbană a spațiilor și zonelor aflate în paragină și degradare: există în oraș o serie de spații aflate în stare avansată de degradare care poluează estetic urbea. Pentru activele aflate în proprietatea Primăriei, se va interveni cu proiecte de regenerare urbană pe baza unor concursuri de proiecte, inclusiv venite de la cetățeni. Primul obiectiv va fi de a reda aceste spații pentru tineri, cu scop recreativ sau pentru organizarea unor evenimente. Activele aflate în proprietate privată, care sunt lăsate în paragină vor fi impozitate cu 500%, astfel încât proprietarii vor fi determinați fie să le vândă, fie să găsească soluții de reabilitare și redare în folosință.

#Politici publice pentru construcții „verzi”: Primăria va acorda reduceri la impozit pentru toate construcțiile pasive din punct de vedere energetic. De asemenea, se va promova un proiect la nivelul administrației locale pentru monitorizarea amprentei de CO2 folosind tehnologii digitale, iar, acolo unde nivelul va depăși cotele maxim admise, se va interveni corectiv prin diverse măsuri.

#Politici publice pentru amenajarea spațiilor din jurul blocurilor de locuințe și a întreprinderilor industriale: Pentru motivarea cetățenilor, vor fi adoptate măsuri și reglementări privind amenajarea spațiilor din jurul clădirilor rezidențiale, publice, dar și a clădirilor industriale. Nu se va tolera murdăria sau aspectul inestetic. În toate aceste spații, vor trebui plantați copaci sau pomi, vegetație estetică și flori.

#Linie tip metrou ușor Parc industrial Sărata-Unirea: Pe baza unui studiu de trafic, se va proiecta o linie de tip metrou ușor Sărata-Viișoara-Unirea, în paralel cu noua axă de transport express.

#Construirea centurii ocolitoare a orașului: Centura ocolitoare va fi parte a drumului rapid Baia Mare-Suceava. Prin caietul de sarcini, reailzat de către Ministerul Transporturilor vor fi analizate prin studiul de fezabilitate trei variante de traseu.

4. Bistrița-oraș inteligent și atractiv pentru tineri

În era digitalizării și tehnologiilor avansate, orașul Bistrița trebuie să facă pași semnificativi înspre un spațiu urban sustenabil și inteligent. O parte a măsurilor în această direcție sunt incluse în acțiunile legate de orașul verde și de administrația inteligentă. Dincolo de aceste aspecte, trebuie intervenit masiv pentru o planificare urbană inteligentă pe mai multe dimensiuni. Pentru aceasta, Primăria trebuie să aibă ca linii directoare trei principii strategice:

# dezvoltarea urbană pe baza proiectelor de sistematizare și de simulare a dezvoltării pe termen lung

# crearea condițiilor de locuire care să atragă sau să mențină tinerii capabili în oraș

# dezvoltarea pe principii integrate a infrastructurii urbane de bază

Proiecte și acțiuni fanion pentru dezvoltarea unui oraș verde și curat

# Reanalizarea PUG-ului și punerea acestuia în cadrul de normalitate pentru un oraș sustenabil: este de notorietate faptul că prezentul PUG al Bistriței nu are legătură cu cetățeanul, ci, mai degrabă, cu abuzurile unor funcționari publici și cu interesele unor „rechini” imobiliari. Acest lucru trebuie să înceteze, cu toate consecințele care îl implică. O prioritate după instalarea în Primărie va fi un audit al PUG-ului și identificarea fraudelor și abuzurilor săvârșite până în prezent. Apoi, pe baza unui studiu de impact pe termen mediu și lung, se va reproiecta în mod adecvat PUG-ul, incluzând aici și o dezbatere publică largă preliminară.

# Aerisirea orașului prin proiecte de parcări inteligente subterane, supraterane și rezidențiale: Ca urmare a creșterii parcului de autovehicule în oraș, s-a ajuns la o situație în care oamenii nu mai au loc de mașini. O soluție la această problemă este lansarea proiectelor publice și private pentru parcări inteligente, automatizate, între blocuri. Există foarte multe soluții în acest sens, care, pe lângă rezolvarea acestei probleme, au și un rol estetic și de utilitate (ex. pot fi folosite pentru amplasarea de panouri solare). Primăria va lansa un concurs de proiecte și va selecta un număr bine definit de soluții care pot fi aplicate în cartiere. Acest lucru va încuraja inițiativa privată. În plus, Primăria va crea facilități fiscale tuturor asociațiilor de locatari care vor adopta astfel de soluții.

# Finalizarea alimentării cu apă și gaz în localitățile aparținătoare Bistriței: locuitorii Bistriței sunt toți cei care aparțin de „Bistrița extinsă” și de un viitor proiect al unei zone metropolitane bistrițene. Nu putem însă vorbi despre zonă metropolitană atât timp cât localitățile aparținătoare nu au canalizare, apă potabilă și gaz. Aceasta cu atât mai mult cu cât tot mai multe familii tinere din Bistrița își construiesc case în aceste localități. Primăria va atrage fonduri europene și guvernamentale, la care va adăuga contribuția locală în vederea rezolvării acestei probleme.

# Crearea spațiilor de joacă sigure și diversificate pentru copii: spațiile dintre blocuri arată deplorabil, iar copiii nu au amenajate locuri de joacă sigure și cu facilități diversificate. Trebuie puse în practică proiecte în care spațiile destinate copiilor să fie utile, sigure și cu o arhitectură plăcută, modernă, așa cum vedem în orașele din Danemarca. Nu sunt doar spații de joacă, sunt și spații de creație. Nu putem să ne gândim doar la copiii mici și foarte mici pentru care un tobogan și alte câteva accesorii sunt suficiente. Trebuie să ne gândim și la copiii de gimnaziu cel puțin, care doresc să joace un tenis de masă, să facă exerciții fizice, să joace șah sau table sau chiar să exploreze diverse alte jocuri (ex. mini-golf, mini-baschet etc.).

# Crearea în cartiere de noi creșe și grădinițe pentru copii: orașul duce o lipsă acută de creșe și grădinițe. Pentru părinți, acest lucru reprezintă o problemă zilnică. Dacă nu avem în vedere aceste cazuri, înseamnă că nu dorim să atragem tinerii în Bistrița. O prioritate în acest sens va fi crearea în cartiere care duc lipsă de creșe și grădinițe moderne.

# Politici publice prin care dezvoltarea infrastructurii stradale și de utilități să se facă în paralel cu dezvoltarea edilitară: este de notorietate faptul că din diverse interese obscure sau din cauza unui management defectuos, asfaltăm o stradă și apoi o decopertăm, ca să punem cabluri sau conducte. Aceste practici, care cheltuiesc fără rost banul public, trebuie să înceteze. Se va adopta o politică publică, în care intervențiile vor trebui efectuate într-o formulă integrată, iar cei care nu vor reuși să se încadreze în plan vor trebui să suporte cheltuielile adiționale din buzunarul propriu.

# Iluminat public inteligent și cu consum redus de energie: în condițiile în care toate orașele moderne adoptă soluții de iluminat public economicos, cu LED-uri, pe modele bazate pe credit furnizor, este de neimaginat faptul că în Bistrița, nu s-a dorit până în prezent să fie pus în aplicare un astfel de proiect la scară largă. Va fi una dintre prioritățile administrației dacă aceasta va fi condusă de alianța de dreapta.

# Construirea unui cartier funcțional pentru tineri: pornind de la modelele de bună practică din țările avansate, Primăria va lansa un concurs de proiecte pentru planificarea unui cartier funcțional, cu zone rezidențiale și zone de servicii, cu un plan de sistematizare bine gândit, pentru a începe primele case pentru tinerii care doresc să își întemeieze o familie în urbea noastră. Există soluții pentru proiecte de case care să fie accesibile financiar familiilor tinere. Primăria va lansa un concurs de proiecte, cu afișarea transparentă a costurilor. Acest lucru va permite tinerilor fie să își pornească propriul proiect de casă, fie să colaboreze transparent cu investitori imobiliari onești. Cartierul va include și școli, grădinițe, dispensare, puncte de intervenție în caz de urgențe, post de poliție și centru de relație a Primăriei cu cetățenii, precum și spații pentru magazine, stații de combustibil, spații verzi, locuri de joacă pentru copii. El va fi parte a proiectului de extindere a orașului în zona Cocoș.

# Creșterea siguranței publice prin proiecte de monitorizare cu inteligență artificială a zonelor de risc infracțional: pentru reducerea infracționalității în locuri aglomerate, în gară și autogară, în piețe, în spații unde au loc evenimente și alte zone cu risc ridicat, vor fi amplasate camere de înaltă rezoluție și sisteme bazate pe inteligență artificială, prin care infractorii vor putea fi identificați ușor, indiferent din ce unghi vor fi filmați. Mai mult, sistemele vor permite alertarea instantanee a forțelor de ordine, atunci când anumite gesturi și acțiuni vor fi identificate de către sistemul de inteligență artificială.

# Monitorizarea traficului și mobilitate inteligentă

5. Bistrița-destinație culturală și turistică unică

Un oraș nu se poate dezvolta în mod sănătos dacă îi lipsește viața culturală pentru că, în astfel de condiții, nu poate nici atrage și nici menține o masă critică de elite intelectuale în oraș, care sunt factori motori ai dezvoltării sociale. Administrația publică trebuie astfel să aducă Bistrița la un alt nivel și sub aspect cultural și turistic, valorificând la parametri superiori caracteristicile specifice zonei. Pe orizontală, dezvoltarea în plan cultural și turistic conduce la dezvoltarea afacerilor din zona serviciilor. Pentru aceasta, este nevoie de punerea în aplicare a trei principii strategice:

# crearea condițiilor pentru facilitarea cât mai multor evenimente culturale și științifice

# crearea unui aspect nou pentru oraș și punerea în valoare a unor obiective cu caracter unicat, pentru care turiștii să își dorească să viziteze Bistrița

# regândirea creativă a fațadelor clădirilor și impunerea unor proiecte de reabilitare a fațadelor tuturor clădirilor și blocurilor pentru a reda Bistriței un aspect de oraș istoric și cultural, nu unul de oraș cu o arhitectură „socialistă”

Proiecte și acțiuni fanion pentru dezvoltarea cultural-turistică a Bistriței

# Bistrița oraș al luminii: printr-un pachet de proiecte în care să fie implicați arhitecți, artiști plastici, ingineri, tineri creativi, Bistrița se poate transforma fără investiții uriașe, într-un oraș al luminii, în care fiecare noapte să fie un adevărat spectacol. Vor fi susținute inițiativele de afaceri locale, care vor crea scene tematice pe toate clădirile publice, în toate piețele principale. Va fi susținut și un proiect pentru o fântână multimedia în centrul Bistriței, care să adune în fiecare seară, timp de o oră cetățenii din oraș pentru a vedea un spectacol de muzică și lumină. Proiectul se va extinde treptat pe bulevardele principale ale orașului, cu opere artistice digitalizate, cu efecte de lumină și culoare, iar apoi – în corelație cu alte proiecte – va acoperi malurile râului Bistrița, care se dorește a deveni un spațiu de socializare și petrecere a timpului liber.

# Punerea în valoare a Palatului Culturii cu evenimente teatrale și de operă: este rușinos faptul că un oraș, reședință de județ, nu are propriul teatru sau operă. Orașe mult mai mici, precum Turda, au propriul teatru. Această stare de fapt trebuie să înceteze. În prima etapă, se va crea o agenție prin care să fie aduse în oraș trupe de teatru, operă și muzică clasică pe tot parcursul anului. În paralel, se va activa un proiect pentru crearea propriei trupe de teatru a orașului, care să activeze în Palatul Culturii.

# Aleea personalităților bistrițene: orașul Bistrița are o istorie bogată, iar județul Bistrița-Năsăud a dat țării mari personalități culturale, științifice și politice, care au fost lăsate în uitare în mentalul colectiv. Avem obligația de a ne lega prezentul și viitorul orașului de cei care au adus valoare locului și țării. În acest sens, în parcul central al orașului și în piața din fața Palatului Culturii, se va pune în valoare un proiect statuar, care să prezinte de-a lungul aleilor, personalități din trecutul mai îndepărtat și mai recent al bistrițenilor.

# Regândirea elementelor de identitate ale orașului: astăzi, identitatea orașului este dată de nenumărate chiciuri numite statui, cu struți și mere. Este o imagine nemeritată pentru acest oraș. Orașul trebuie să capete o altă identitate. Vor fi lansate concursuri de idei pentru a regândi complet identitatea orașului, astfel încât atât locuitorii săi, cât și cei care trec sau poposesc prin oraș să rămână cu o imagine corectă asupra identității acestui oraș, care a reprezentat de-a lungul secolelor poarta de graniță între est și vest.

# Centru expozițional cultural (Simezele Bistriței): Deși orașul are un liceu de artă și mulți artiști plastici, nu există spații generoase în care operele acestora să poată fi expuse. Dacă avem ambiția de a ieși din mentalitatea provincială, Primăria trebuie să susțină și să promoveze fenomenul artistic local, inclusiv prin colaborare cu mediul de afaceri local. Trebuie astfel să dezvoltăm un centru expozițional, denumit Simezele Bistriței, care, dincolo de partea expozițională, să includă și spații pentru atelierele de creație ale artiștilor plastici. Pe termen mediu, trebuie să ajungem în punctul în care să se discute despre „școala bistrițeană de arte plastice”.

# Amenajarea malurilor râului Bistrița ca zonă de promenadă și petrecere a timpului liber: creșterea economică a Bistriței și diminuarea migrării cetățenilor înspre Cluj-Napoca sau alte zone în „weekend” poate fi asigurată și prin amenajarea râului care traversează orașul. Asemenea inițiativei lansate în Cluj-Napoca pentru râul Someș, și râul Bistrița are un potențial uriaș de animare a vieții sociale. Pe baza unui concurs de idei, malurile râului vor include pontoane cu terase, zone în care artiștii vor putea să se manifeste liber, zone pentru plajă, chiar și zone pentru plimbări cu barca și zone de pescuit. Acest lucru se va face împreună cu proiecte de igienizare a râului și filtrare a apei poluate.

# Atragerea unui eveniment cultural tematic în aer liber de anvergură internațională: Cu creativitate și entuziasm, antreprenorii tineri pot crea un eveniment cultural de mare anvergură, asemenea celui de la Bonțida, dându-i probabil un caracter baroc. Primăria va căuta parteneri capabili să creeze și să pună în valoare un astfel de eveniment cultural tematic, care să atragă turiști internaționali și să dezvolte serviciile locale de nișă.

# Reabilitarea arhitecturală a Bistriței: pe baza unui concurs de creație, fațadele clădirilor și blocurilor din oraș vor trebui reabilitate, asemenea lucrurilor petrecute în alte orașe din Transilvania. Reabilitarea estetică a fațadelor va veni împreună cu proiectele de înverzire a clădirilor. Vor fi atrase fonduri europene pentru proiectele de „reabilitare inteligentă”, în sensul în care, fațadele unor clădiri pot avea mai multe funcțiuni utile pentru comunitate (ex. blocuri cu fațade laterale acoperite cu panouri solare).

# Crearea unui district cu caracter lucrativ și de servicii pentru turism tematic: În zona în care administrația de până acum a reușit mai degrabă să creeze investiții de care râde o țară întreagă (ex. pârtia Cocoș), trebuie lansat un proiect pentru crearea de noi oportunități economice. Zona în cauză este potrivită pentru lansarea unui concurs de idei și, apoi, a unui set de proiecte cu contribuție publică și privată pentru afaceri cu caracter artizanal și tradițional care să atragă noi contexte de afaceri. Poate fi creat un complex turistic tematic, care să evidențieze tradițiile istorice și culturale ale zonei Bistriței și ateliere familiare pentru produse tradiționale, spații pentru evenimente, spații recreative, dar și afaceri de tip „agricultură urbană”. Rolul Primăriei este acela de a crea un concept unitar și de a concesiona apoi teren pentru investitori în astfel de investiții și afaceri tematice.

6. Destinație pentru afaceri inovative

În ultimii ani, de la an la an, cifra de afaceri a activităților economice în Bistrița are un ritm de scădere constant de peste 5% anual. Orașul există economic doar cu activități tradiționale, fără modele de afaceri sofisticate, care să conducă la creșterea locurilor de muncă pentru persoane înalt calificate. Suntem pe ultimele locuri în România la nivelul salariilor populației, doar Vrancea și Harghita sunt în spatele nostru. În Bistrița, nivelul mediu al salariului este de 280 euro, iar nivelul mediul al salariului unui inginer este de 395 euro în mână. Orașe precum Sebeș, în județul Alba, au un nivel mediu salarial dublu față de Bistrița, iar cifra de afaceri a agenților economici din Sebeș este dublă celei din Bistrița. Cu extrem de puține excepții, în Bistrița, nu există agenți economici, care să dezvolte tehnologii avansate, care să permită creșterea nivelului de trai al angajaților. Doar 20% dintre cetățenii cu drept de muncă sunt angajați în județ, iar un număr ridicat de locuitori din Bistrița au trebuit să migreze în străinătate din lipsa șansei de a avea un loc de muncă acceptabil. Școlile noastre pregătesc tineri talentați pentru a alimenta piața forței de muncă din Cluj-Napoca, în loc să îi menținem pentru dezvoltarea orașului nostru. Primăria trebuie să se implice în dezvoltarea mediului economic și antreprenorial cu proiecte utile, care să creeze oportunități pentru afaceri noi, inovative. Acest lucru implică trei principii strategice:

# dezvoltarea infrastructurii pentru afaceri inovative

# dezvoltarea ecosistemului pentru antreprenoriat și inovare

# facilitarea cooperărilor economice cu piețe puternice și atragerea investițiilor în afaceri cu valoare adăugată ridicată

Proiecte și acțiuni fanion pentru dezvoltarea unui oraș inovativ și cu o dezvoltare economică

# Viziune și strategie pentru dezvoltare economică competitivă: administrația de până acum nu și-a pus niciodată problema necesității unei viziuni economice și a unei strategii de dezvoltare competitivă a economiei bistrițene. Acest lucru trebuie să se întâmple cu prioritate. Se va elabora împreună cu agenții economici, cu extensiile universitare și cu mediul educațional local o strategie clară și un plan de acțiune realist pentru aducerea Bistriței în altă poziție sub aspect economic. Diferențierea, internaționalizarea afacerilor și poziționarea în partea de sus a lanțurilor valorice vor fi în centrul acestei strategii. Vor fi alocate apoi resurse bugetare pentru activarea proiectelor prioritare, într-un parteneriat extins cu mediul antreprenorial local.

# Parcul industrial: Crearea locurilor de muncă noi este condiționată de investiții directe în domeniul industrial, unde Bistrița are o anumită tradiție. Parcul industrial de la Sărata trebuie vitalizat, pornind de la angajarea unei echipe de management și marketing performantă. Este falsă absența ideii că Bistrița nu are forță de muncă disponibilă. Aceasta rezultă prin mobilitatea angajaților și prin afluxul de oameni din arealul geografic polarizat de orașul Bistrița. Trebuie create însă modele atractive de conectivitate. Un proiect esențial în acest sens este o cale ferată renovată și un tren de mare viteză între Cluj-Napoca și Bistrița. Acest proiect ambițios va fi promovat pe linie guvernamentala pentru a intra în schema de finanțare a infrastructurii mari din fonduri europene.

# Campusul tehnologic și de inovare: Bistrița este văduvită de prezența spațiilor de afaceri. Acest lucru face ca multe inițiative de afaceri să se îndrepte înspre Cluj-Napoca sau Tg. Mureș. Este obligatorie lansarea unui proiect de campus tehnologic în care atât prin fonduri structurale, cât și prin fonduri private, să fie asigurate spații pentru birouri și afaceri în zona serviciilor și tehnologiilor avansate.

# Centrul multifuncțional pentru expoziții și conferințe: În Bistrița nu există un loc adecvat pentru derularea de conferințe, târguri tematice și expoziții, așa cum există în orice oraș cu ambiții de dezvoltare economică. Acest proiect este necesar pentru comunitatea de afaceri, dar și pentru evenimente cu caracter științific, cultural sau pe diverse alte zone tematice.

# Centru de specializare inteligentă și dezvoltare a antreprenoriatului: Prin accesarea fondurilor structurale, trebuie creat un centru în care să fie asigurate spații și dotări necesare pentru ca diverși antreprenori și mai ales tinerii cu inițiative să își poată lansa start-up-uri și să aibă ateliere pentru testarea și prototiparea noilor tehnologii, licențe software, etc. Există în Bistrița mulți tineri creativi și cu competențe în proiectare, care nu au un loc adecvat pentru valorificarea ideilor, cel puțin, la nivelul la care să fie apoi atrase fonduri pentru lansarea unor afaceri.

# Departament de dezvoltare relaţii economice internaţionale: Primăria va dezvolta un departament specializat în promovarea internațională a contextului economic local, în crearea unor punți de legătură cu piețe emergente pentru afacerile locale. Sub sloganul „Invest in Bistrița”, vor fi create elemente de promovare similare cu modele de bună practică, mai ales cu orașele înfrățite.

# Centru vocațional pentru calificarea muncitorilor în industrie și construcții: Foarte multe afaceri lucrative suferă pe plan local din lipsa forței de muncă calificate, mai ales în prelucrări mecanice, tâmplărie și alte servicii în construcții. Primăria va reabilita, cu ajutorul agenților economici, spații dezafectate unde va ajuta la crearea unui centru de calificare în meserii. În acest centru, vor putea să se înscrie orice cetățeni ai Bistriței.

# Dezvoltarea unui centru pentru formare și reconversie profesională în industrii creative și IT: împreună cu Universitatea Tehnică, Universitatea de Artă și Design și Universitatea Babeș-Bolyai, Primăria va pune bazele unui centru de formare în industrii creative și în IT. Crearea forței de muncă în aceste sectoare fie prin formare, fie prin reconversie profesională va atrage firme din Cluj-Napoca în deschiderea unor filiale în sectorul IT la Bistrița. Astfel, mulți tineri talentați din Bistrița se vor putea reîntoarce acasă, unde vor putea câștiga bine, iar banii vor avea altă valoare decât în centre extra-scumpe, precum Cluj-Napoca.

# Soluții digitale pentru creșterea vizibilității internaționale a ecosistemului local de afaceri: potențialul economic al Bistriței trebuie promovat pe canale media diverse, însă, la bază, trebuie creat un spațiu digital pe Internet unde agenții economici și antreprenorii locali să își poată face simțită prezența. Existența unei porți de intrare digitale este esențială mai ales pentru afacerile la început de drum, a afacerilor mici și a celor de nișă. Inițiativa va fi de tip public-privat.

# Centru de promovare a inovațiilor locale: asemenea exemplelor de bună practică din Israel, Bistrița are nevoie de un centru în care să fie expuse toate realizările firmelor din oraș. Centrul va include și un laborator de neuro-marketing în care firmele își vor putea testa impactul strategiilor de marketing. Pentru atragerea publicului larg, centrul va include și spații pentru imersiunea în virtual, folosind tehnologii de realitate virtuală pentru a naviga în timp în Bistrița. Acest centru va crea un context pentru start-up-uri în industria creativă. Vor fi atrase fonduri europene și naționale pentru crearea acestui centru.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here