Primăria Bistrița
Primăria Bistrița

Și în acest an Primăria Bistrița oferă burse de merit ,,Nosa” studenților, care în anii de liceu au reușit să obțină rezultate deosebite.

Bursa oferită unui student este de 500 lei/lună, iar dosarele se depun până în data de 1 octombrie.
Studenții care sunt interesați să obțină o bursă pot depune dosarele la Centrul de Relaţii cu publicul din Str. Gheorghe Şincai nr. 2.

Reprezentantii de Primăria Bistrița anunță că fiecare dosar trebuie să conțină următoarele acte:

-cerere prin care se solicită acordarea bursei de merit „Nosa”;

-curriculum vitae al candidatului;

-copie după actul de identitate al candidatului;

-copia după diploma de bacalaureat;

-copie după foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ liceal;

-adeverinţa de înscriere în anul I, eliberată de secretariatul facultăţii;

-acte doveditoare pentru fiecare din performanţele şcolare obţinute pe parcursul studiilor liceale, la olimpiadele şcolare eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud sau, după caz, inspectoratele şcolare organizatoare şi alte instituţii abilitate.

-acte doveditoare care să ateste obţinerea locului I, II, III sau menţiune la Olimpiadele Internaţionale, certificate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice / Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.

,,Bursele vor fi acordate anual unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa, care au absolvit unul din liceele sau grupurile şcolare din localitate. Bursele se acordă cu începere din anul I de studiu şi până la obţinerea licenţei, cuantumul unei Burse de Merit fiind de 500 lei pe lună. Sunt eligibili numai candidaţii cu domiciliul în municipiul Bistriţa şi care au absolvit unul din liceele sau colegiile din municipiu”, transmite Primăria Bistrița.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here