Năsăud
Năsăud

Primăria oraşului Năsăud lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Năsăud pe anul 2020.

Aceste fonduri se vor aloca în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi a O.G nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe plan local, acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Năsăud este reglementată de Ghidul solicitantului, privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Năsăud pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2020, care poate fi consultat pe site-ul Primăriei oraşului Năsăud, la adresa www.primarianasaud.ro, sau la link-urile de mai jos:

ANUNȚ FINANȚĂRI NERAMBURSABILE:
http://www.primarianasaud.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4118:anunt-de-participare-sprijin-financiar-pentru-unitatile-de-cult&catid=507&Itemid=207

GHIDURI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE:
GHID CULTE:
http://www.primarianasaud.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4116:anexa-la-hc-82-privind-ghidul-solicitantului-sport&catid=507&Itemid=207

GHID SPORT:
http://www.primarianasaud.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4117:anexa-la-hc-83-privind-ghidul-solicitantului-culte&catid=507&Itemid=207

Cererile de finanţare, întocmite conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, se vor depune la Registratura/Relaţii cu publicul, Primăriei oraşului Năsăud, situată în localitatea Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Năsăud este 31.08.2020.

Selecţia si evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 01.09-03.09.2020.

După afişarea rezultatului in termen de 48 de ore se pot depune contestaţii la sediul Primăriei din oraşul Năsăud.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare, lista finală a câştigătorilor urmând să fie aprobată printr-o Hotărâre a Consiliului Local Năsăud.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here