Năsăud
Năsăud

Se împlinesc 157 de ani de la înființarea Gimnaziului de la Năsăud, actualul Colegiu Național „George Coșbuc”!

Actualul Colegiu Național „George Coșbuc” din Țara Năsăudului a luat naștere din dorința foștilor grăniceri, care se regăsește în ,,Învoirea”, de a înființa un gimnaziu în care limba de predare să fie limba română și care să fie construit din Fondurile Școlare. Orice persoană din acea vreme avea dreptul de a învăța, „fără deosebire de naționalitate sau religie”.

În ședința care a avut loc pe data de 17 august 1862, Comitetul Administrator a trimis o scrisoare Guvernului de la Viena, cerând înfiintarea instituției de învățământ, anexând și bilanțul Fondurilor, pentru a demonstra posibilitatea susținerii materiale și construirii clădirii din fonduri proprii.

Potrivit Înaltului Decret nr. 1722 din data de 3 septembrie 1863, se aproba înființarea, iar la 4 octombrie a avut loc inaugurarea gimnaziului.

La început procesul de învățământ cuprindea o clasă de 40 de elevi, fiind un gimnaziu de curs inferior, prin aprobarea finală care s-a dat în urma Decretului 829 din 4 mai 1864. Din anul 1867, Comitetul Fondurilor Școlare a intervenit, pe lângă Oficiul Districtual, în susținerea deschiderii cursului superior,  că „Gimnaziul din Năsăud va fi frecventat nu numai prin fii locuitorilor foști grăniceri din acest district, dar și de fii de părinți care locuiesc în comună, care sunt subordonate altor jurisdicții, căci în partea de Nord din Ardeal nu se află niciun alt gimnaziu în care să se predea în limba română”.

Solicitarea a fost aprobată tot în același an, iar din 1870 Gimnaziul și-a câștigat dreptul de a organiza examenul de maturitate, primul examen fiind in perioada 3-4 iulie 1871, la care au participat 17 candidați, susținând o probă orală și una scrisă. Proba scrisă a cuprins discipline precum: limba română, limba latină, limba greacă, limba germană, limba maghiară și matematici.

,,Din cei 17 candidați care au susținut primul examen la Năsăud, unul a obținut calificativul «maturus cum praecellentio» – Ioan Ciocan, viitorul om politic român, 6 calificativul «maturus cum laude», 3 au fost «recomandați» să repete examenul peste 3 luni, 2 să repete procedura peste un an, unul s-a retras din motive medicale, ceilalți au fost declarați admiși.
Elevii care nu întruneau aprecierile pentru a promova la un obiect, repetau examenul după 3 luni numai la disciplina respectivă, iar daca elevul nu promova la mai multe materii, repeta întreg examenul peste un an.”, conform Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud.

Lucrările construcției au fost finalizate pe 15 august 1888, clădirea ridicându-se într-un an!

,,Ministerul de Culte și Instrucțiunii Publice, prin Adresa nr. 48017 din 06.07.1885, aproba începerea lucrărilor în 1886 și finalizarea lor în 1887. Din cauza întârzierilor datorate respingerii planurilor arhitecturale inițiale, lucrările încep în iulie 1887, construcția fiind încredințată firmei din Brașov «I Gaiser et Kolhofer», costul total fiind de 121.355 flirini.
La 15 august 1888, lucrările su fost finalizate, clădirea ridicându-se într-un an, o performanță cu adevărat deosebită, pentru o construcție de 2234 mp, cu 2 nivele.
Recepția finală a lucrării s-a făcut abia în 21 februarie 1889, iar procesul-verbal s-a semnat la 11 octombrie 1891, datorită procesului intentat de către firma constructoare prin care solicita plata suplimentară a sumei de 23118 florini. Diferendul s-a încheiat la 16 ianuarie 1892, printr-o pace judecătorească, Fondurile plătind in plus aproximativ 10000 de florini.”, potrivit arhivelor!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here