Definitivatul
Definitivatul

Se modifică Definitivatul și gradele didactice în 2021! Etapa I în 2021 de la Definitivat se poate susține pe internet.

Dacă apare limitarea sau suspendarea activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, probele prevăzute, etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele școlare în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar și constând în evaluarea activității profesionale la nivelul unității de învățământ, evaluarea portofoliului profesional personal și în susținerea a cel puțin două inspecții la clasă se vor putea realiza și prin intermediul tehnologiei și a internetului.

De asemenea cadrele didactice care au o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ, va putea obține gradul didactic II, cu condiția promovării următoarelor probe:

a) cel puțin două inspecții școlare, care se pot realiza și prin intermediul tehnologiei și a internetului;

b) o probă scrisă, care conține elemente de didactica specialității precum și elemente de pedagogie și de psihologie, cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unor tematici și bibliografii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Obținerea gradului didactic I, colocviul de admitere, inspecțiile școlare precum și susținerea lucrării metodico-științifice sau pentru echivalarea titlului științific de doctor se vor putea realiza și prin intermediul tehnologiei și a internetului.

„Prin derogare de la prevederile alin.(6)al art. 242 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul școlar 2020-2021, în caz de nepromovare a unei probe din cadrul examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I, aceasta va putea fi repetată în anul școlar următor.”, conform Edupeedu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here