Biletele și abonamentele gratuite pentru transport feroviar vor putea fi procurate de către studenți ONLINE şi prin automatele de vânzare legitimaţiile de călătorie cu trenul.

Această decizie de modificare a H.G. nr. 42/2017 a fost luată în urmă ședinței de Guvern din data de 8 octombrie 2020, în urma demersurilor Ministerului Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC) şi la iniţiativa CFR Călători.

 

Studenţii şi elevii care doresc eliberarea online a biletelor de tren trebuie să-şi creeze un profil de utilizator.

  • Înscrierea datelor care atestă calitatea de student/elev şi dreptul la gratuitate se poate face după cum urmează: pentru studenţi fie pe site-ul www.cfrcalatori.ro dintr-un cont de utilizator online, fie la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere; pentru elevi doar de la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere.
  • Confirmarea/verificarea/validarea datelor care atestă calitatea de elev/student şi dreptul la gratuitate la transport se va efectua o singură dată pentru fiecare an şcolar/universitar şi numai în cazul în care elevul/studentul este posesorul actelor doveditoare a calităţii respective conform prevederilor legale în vigoare (HG 42/2017).
  • Studentul va accesa platforma online de pe site-ul www.cfrcalatori.ro pentru completarea şi înregistrarea datelor aferente profilului de utilizator dintr-un cont online. În cazul în care va merge la casa de bilete este necesară prezentarea legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport în original, vizată conform reglementărilor în vigoare.

„În cadrul contului de utilizator se vor completa următoarele date:

a) nume şi prenume;

b) CNP;

c) seria şi numărul legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate;

d) unitatea de învăţământ superior;

e) secţia/specializarea;

f) anul universitar de valabilitate sau perioada de valabilitate a legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport;

La crearea profilului online, se va genera automat un mesaj către unitatea de învăţământ superior aparţinătoare prin care CFR Călători va solicita confirmarea calităţii de student pe parcursul anului universitar respectiv iar activarea se va face în momentul primirii confirmării de la institutia de învăţământ.

La casele de bilete, după verificarea şi înregistrarea datelor în sistem de către operatorul de ghişeu, i se va emite un carton cu ID-ul alocat, pentru care la primirea acestuia studentul este obligat să verifice corectitudinea datelor de identificare înscrise. După primirea cartonului, profilul de student este activ şi pregătit pentru procurarea de legitimaţii de călătorie online/de la automatele de vânzare ale CFR Călători”, se menţionează în comunicat.

Compania feroviară subliniază că, pentru ca validarea online a profilului să devină operaţională, este necesar ca organizaţiile studenteşti să transmită sau să faciliteze transmiterea listei facultăţilor şi a adreselor electronice de contact ale acestora, aşa cum s-au angajat în protocolul semnat cu CFR Călători.

În lipsa datelor transmise de organizaţiile studenţeşti, şi facultăţile pot contacta compania, urmând ca informaţiile furnizate să fie validate.

„Până atunci, pentru a obţine Id-ul de student necesar procurării online, studenţii pot merge direct la casele de bilete sau agenţiile de voiaj, unde este necesară prezentarea în original a legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport (…)

Elevul/părintele elevului va prezenta actele care dovedesc calitatea de elev conform prevederilor legale în vigoare (respectiv carnetul de elev vizat pe anul şcolar completat cu nr. de CNP sau adeverinţa în cazul elevilor de la clasele pregătitoare în care este menţionat şi nr. de CNP). După verificarea şi înregistrarea datelor în sistem de către operatorul de la case de bilete, acesta va emite un carton cu ID-ul alocat. La primirea cartonului, elevul/părintele elevului este obligat să verifice corectitudinea datelor de identificare înscrise. După primirea cartonului, profilul de elev este activ şi pregătit pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie online/de la automatele de vânzare/de la casele de bilete CFR Călători”, arată sursa citată.

De asemenea, pentru a evita inconvenientele legate de vizarea legitimaţiilor, de instituţiile de învăţământ, în perioade diferite, la începerea anului şcolar sau universitar se va putea călători după cum urmează: studenţii – până la data de 31 octombrie inclusiv, în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport vizate pentru anul universitar anterior cu excepţia celor din anii terminali; elevii – în primele 30 de zile de la începerea anului şcolar, în baza carnetului de elev vizat pe anul şcolar anterior cu excepţia celor din anii terminali.

În plus, pe durata stării de alertă/stării de urgenţă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV 2, în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborării între instituţiile implicate şi beneficiari, calitatea de student poate fi dovedită şi prin prezentarea unei adeverinţe emisă pentru anul universitar în curs, dacă această calitate a fost confirmată şi transmisă electronic de către instituţia de învăţământ superior, operatorului de transport feroviar.

Acest document emis cu caracter temporar înlocuieşte legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport în contextul imposibilităţii obţinerii fizice a vizei pe legitimaţie şi trebuie să conţină datele menţionate pe legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here