TITULARIZARE
TITULARIZARE

TITULARIZARE 2020: Planificarea sedințelor de repartizare în Bistrița-Năsăud!

Ședințele publice pentru repartizatea cadrelor didactice vor avea loc în perioada 12-14 august 2020.

Candidați vor participa la ședințe după următoarele criterii:

12 august 2020– Ședința pentru repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului care a obținut minimum nota 7( șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiune 2020, în condițiile art.62 alin (63) din Metodologie.

Ședința se va desfășura la sediul ISJBN, în sala 25 la etajul I, începând cu ora 10:00.

13 august 2020 – Şedinţa de repartizare a candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

Ședința se va desfășura la sediul ISJBN, în sala de ședințe, etajul al II-lea, începând cu ora 9.00 (planificarea pe discipline se va publica în 12 august 2020).

14 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate:

  • soluţionarea restrângerilor de activitate: cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iulie 2020 și cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;

 

  • candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020;

 

  • cadrele didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020;
    (Pct. 3 şi pct.4 – ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor)

 

  • ocuparea posturilor didactice, rămase vacante, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie (ocuparea se va face administrativ, fără a fi necesară prezența cadrelor didactice).

 

Ședința se va desfășura la sediul ISJBN, în sala de ședințe, etajul al II-lea, începând cu ora 10.00.

În conformitate cu ordinul nr. 874/81/2020 din 22 mai 2020, la intrarea în sediul ISJBN, cadrele didactice care participă la ședința de repartizare vor purta mască și își vor dezinfecta mâinile. Tot la intrare se va efectua triajul epidemiologic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here