Vasile Borș
Vasile Borș

Primarul comunei Maieru, Vasile Borș, este omul care a reușit să facă această frumoasă comună să prospere.

Un om al comunității, acesta și-a dat toată silința și a depus toate eforturile ca Maieru să ajungă printre cele mai dezvoltate comune. Fiind la a treilea său mandat, dumnealui se poate mândri cu numărul impresionant de proiecte.

La început au fost cuvintele, adică o platformă-program care cuprindea o serie de obiective propuse care trebuiau realizate și dezvoltate în comunitate. Încă din primul mandat (2004-2008) lucrurile au început să prindă contur, să fie atrase fonduri prin toate programele care erau posibile la acea vreme, iar realizările să se poată vedea atât în proiecte, cât și în teren. Toate acestea au continuat și în următorul mandat (2008-2012), actualmente dânsul fiind la cel de-al treilea mandat.

În spatele a tot ce s-a realizat este o muncă asiduă de 12 ani, concretizată în numeroase proiecte și realizări pe toate planurile posibile: educație, sănătate, infrastructură, biserică, cultură etc.

Fie că acestea au fost sau sunt finanțate prin diferite fonduri, fie ale Băncii Mondiale (la început), fie guvernamentale (vechiul program SAPARD, programul de dezvoltare rurală, programul național de dezvoltare locală), fie ale Uniunii Europene sau din bugetul local, domnul primar, alături de echipa sa, a reușit să ducă la îndeplinire numeroasele proiecte începute, altele fiind în curs de derulare, iar altele urmând a fi aprobate.

Proiectele realizate de domnul Vasile Borș în întreaga comună, începând cu cele din satul Maieru:

– extinderea rețelei de curent electric pe Valea Caselor;
-modernizarea drumului pe Valea Caselor (prin programul SAPARD)
-construirea Ocolului Silvic Maieru, al doilea din țară ca regie autonomă, mărindu-se suprafața de pădure a măierenilor de la 7000 de ha. la 9800 ha., la fel ca și beneficiile de la aprox. 1 mld. jumătate/2 mld. lei vechi la 400/500 mii de euro, susținându-se astfel cofinanțările la anumite proiecte;
-reabilitarea școlilor: școala cu clopot (2006), școala din mijloc (2011), școala de arte și meserii începută în 2007 și terminată, din cauza unui blocaj-desființarea acestui tip de școli- în 2013;
-construirea grădiniței de pe Valea Caselor și a altor 4 săli de grădiniță la fosta primărie;
-construirea noii primării;

Vasile Borș
-modernizarea și extinderea Căminului Cultural;
-construirea de cabinete medicale noi în centrul localității, la care se adaugă centrul de ambulanță, precum și cele două apartamente de serviciu aflate la etaj;
-construirea a doua blocuri de locuințe prin programul ANL, Maieru fiind prima localitate din zona rurală care a reușit acest lucru;

Vasile Borș
-construirea Centrului Rezidențial pentru Vârstnici „Sfinții Zaharia și Elisabeta“, cuprinzând și partea de canalizare, stație de epurare, extindere rețea de apă și asfalt pe străzile care duceau spre acest cămin;

Vasile Borș
-realizarea rețelelor de canalizare, la început pe Ulița Crețului, Ulița Mare, Valea Caselor principal, apoi realizarea rețelelor de canalizare, partea I, și pe celelalte zone din comuna Maieru;
-conducte apă, asfalt pe Purcioaia- partea dreaptă, canalizare;
-continuarea asfaltării din cadrul proiectului început pe Ulița Mare și Ulița Crețului, finanțat din buget local, atât pe Valea Caselor axial, ulița lui Avram Filimon, asfaltările urmând să continue și în primăvara acestui an prin PNDL;
-asfaltări în cadrul măsurii 72 fonduri europene, fiind realizate 4 din cele 11 străzi, celelalte fiind în derulare, urmând de asemenea și asfaltarea capetelor de străzi;
-construirea podului peste Someș, în centru;
-aducțiunea renumitei „ape cu aur“ de la izvor până în centrul localității, lângă primărie;
-construirea peste Someș a podului metalic din zona Purcioaia – „Podul Unirii“, urmată de asfaltarea Căii Poienii, cât aparține de comuna Maieru; în viitor, pe Calea Poienii vor putea fi depuse alte proiecte pentru extinderea rețelelor de curent electric și apă pentru ca această zonă să se poată dezvolta;

Vasile Borș
-rigolă carosabilă pe lângă drumul național pentru a rezolva locurile de parcare, care va continua atât în Maieru, cât și în Anieș;
-trotuare atât în Maieru și Anieș, urmând ca apoi să se realizeze pe o parte a drumului național un trotuar între cele două localități;
-construirea noii Săli de Evenimente din localitate;
-construirea Monumentului Eroilor;

Vasile Borș
-susținerea bisericilor, indiferent de confesiune, prin fondurile alocate în construirea noii biserici penticostale, reabilitării bisericii și casei parohiale greco-catolice, a bisericilor ortodoxe, atât din Maieru, cât și din Anieș;
-capela mortuară din Maieru;
-indiguirea a 7 pâraie;
-indiguire Balasâna, prin fonduri de la Banca Mondială;
-construirea unei baze sportive;
-realizarea iluminatului public, unul modern și economic;
-construirea depozitului de lemne pentru populație;
-finanțarea prin fonduri de mediu, în mandatul al 2-lea, a parcului din centru, care va fi amenajat ulterior;
-achiziția de utilaje pentru comună;

Dintre proiectele realizate în satul Anieș, aparținător comunei Maieru, le trecem în revistă pe următoarele:

-deschiderea unei cabinet medical;
-construirea grădiniței de la Valea Muntelui și a celei de lângă școală, din fonduri locale;
-reabilitarea Școlii Gimnaziale „Iustin Ilieșiu“;
-baza sportivă;
-realizarea rețelelor de canalizare, cu excepția a 2-3 străduțe;
-asfaltări-zona Colonie axial, Valea Anieșului;
-realizarea infrastructurii rutiere Anieșul Mic, Anieșul Mare, la care se adaugă continuarea acesteia și în Maieru, pe Valea Caselor până la izvorul de apă plată;
-realizarea iluminatului public, unul modern și economic;
-extindere curent electric pe Valea Anieșului;
-construirea Căminului Cultural;
-Centrul de Informare Turistică, prin finanțarea încă din al doilea mandat, finalizat în mandatul în care d-l primar a lipsit;
-construirea podului în zona Bocșerie;
-construirea podului de la Valea Muntelui-Lunca și a podului de la Hait;
-indiguire pârâu Valea Muntelui și îndiguire de la pod Luncă pe lângă râul Anieș;

Astfel, în cele 3 mandate ale domnului primar Vasile Borș, au fost realizate un număr de aproximativ 65 de proiecte (lucrări de anvergură mijlocie și mare). Aici intră proiectele care s-au înfăptuit, dar și finanțările aduse de domnia sa.

Multe proiecte sunt și acum în derulare. La unele se lucrează de zor, aici amintind de lucrările interioare care se fac la Căminul Cultural, urmând ca între timp să se facă și achiziția pentru mobilier, aparatură pentru cinematograful 3D sau alte dotări. Alte proiecte așteaptă timpul favorabil pentru a putea fi continuate. Amintim aici cele 3 proiecte de asfaltări de drumuri în localitate și asfaltarea capetelor de străzi.

Alte două proiecte, în valoare de 3 milioane de euro, vizează realizarea de drumuri forestiere. De asemenea, se va mai construi încă o grădiniță, încercându-se să fie una cu program prelungit. În plus, se va realiza o capelă mortuară în Anieș.

Alt proiect depus și aflat în stare de evaluare se referă la încălzirea pe bază de biomasă pentru instituțiile din Maieru și producerea de energie electrică pentru instituții și iluminat public. Se dorește, de asemenea, depunerea unui proiect pentru modernizarea totală a muzeului „Cuibul visurilor” din Maieru.

Deci, în total sunt aproximativ 12 proiecte care sunt în derulare și unul care este în evaluare, urmând a se deschide noi sesiuni pentru a se depune și altele.

Pe lângă toate acestea de care aminteam mai sus, se adaugă și alte proiecte de anvergură mai mică. Multe proiecte au fost duse la bun sfârșit și multe vor urma și de acum încolo. „Pentru orice proiect al localității Maieru a fost pus suflet până l-am văzut împlinit” ne declară domnul primar, dânsul fiind, așa cum îi place să spună, „slujitorul tuturor”.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here